Kính mời Quí Cha, Quí Tu Sỹ cùng Quí Cụ, Quí Ông Bà, Anh Chị Em đến tham dự Đại Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Công Viên Paul Keating, Bankstown lúc 7 giờ tối Thứ Bảy 22/11.    
 Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Thiếu Nhi Thánh Thể
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
Hội Đoàn - Phong Trào
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney

LEGIO MARIAE - SYDNEY

Lịch sử Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney, NSW

Một vài nét đặc thù chính yếu ghi lại lịch sử Curia Nữ Vương Mân Côi để chúng ta có cái nhìn tổng quát Legio trong Cộng Đồng cũng như việc phát triển và sinh hoạt như thế nào.
Mariae ngành Việt Nam bắt đầu hình thành tại Sydney vào đầu năm 1984. Đơn vị đầu tiên được thành lập tại Marrickville, lấy danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử đao Việt Nam do cha Giuse Vũ Đức Thông linh giám. Theo thời gian cùng với sự phát triển lớn mạnh của Cộng Đồng CGVN tại Sydney và cũng do nhu cầu cần thiết để chăm sóc và phát huy đời sống tâm linh của hội viên, những đơn vị Legiô kế tiếp được tiến triển như sau:
- Praesidium Đức Mẹ Vô Nhiệm được thành lập ngày 07.05.1986 tại giáo xứ Cabramatta do cha Gioan Trần Quang Thiện linh giám
- Praesidium Đức Bà là Ngôi Sao Sáng tại giáo xứ Lakemba ngày 11.09.1988
- Praesidium Đức Mẹ Hàng Cữu Giúp thuộc giáo đoàn Miller ngày 01.05.1989 do cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh linh giám
- Praesidium Đức Mẹ Truyền Tin thành lập ngày 25.03.1990 tại giáo đoàn Marrickville
- Praesidium Nữ Vương Hòa Bình thành lập tại Bankstown ngày 23.09.1990
- Praesidium Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được thành lập ngày 01.04.1991 tại giáo đoàn Cabramatta
- Praesidium Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu thành lập tại giáo đoàn Granville ngày 08.08.1991
- Praesidium Nữ Vương Truyền Giáo lập tại Glebe ngày 04.04.1993 (ngày nay đã sinh hoạt tại giáo đoàn Marrickville)
- Praesidium Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa lập tại giáo đoàn Fairfield ngày 07.08.1993
- Praesidium Đức Mẹ Fatima Mân Côi lập tại Wollongong ngày 15.06.1994 (ngày nay đã tách rời khối Sydney và về sinh hoạt tại Giáo Phận Wollongong)
- Praesidium Thanh Niên Đức Mẹ Trinh Nữ Vương thành lập ngày 11.08.1995 tại Cabramatta
- Praesidium Thiếu Nhi Nữ Vương các Thiên Thần lập tại Cabramatta vào ngày 02.04.1996
- Praesidium Nữ Vương các Thánh Nam Nữ thành lập tại Mt Pritchard vào ngày 11.11.2001
- Praesidium Đức Mẹ Thăm Viêng thành lập tại Revesby vào ngày 15.05.2005

1. Thành lập hội đồng Curia Nữ Vương Măn Côi và Ban Chấp Hành các nhiệm kỳ:
Nhận thấy việc thành lập một Curia ngành Việt Nam đã đén lúc, vì nhu cầu thiêng liêng cũng như điều hợp trong việc quản trị các praesidia. Vì vậy, Ban Tuyên Uý đã đề trình lên Đức Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Sydney cưu xét, sau đó được Ngài chấp thuận cho Legio Mariae ngành Việt Nam được tổ chức đại hội bầu Ban Chấp Hành Hội Đồng Quản Trị Legio cấp Curia. Với sự hiện diện của Ban Chấp Hành Hội Đồng Senatus Sydney, đại diện CDCGVN Sydney, các đoàn thể và các Curia bạn. Kết quả Hội Đồng Legio Mariae Curia NVMC được thành lập năm 1991 và phát triển đến nay đã được 17 năm với các Ban Chấp Hành như sau:

- Nhiệm kỳ 21.04.1991 - 21.04.1994:
Trưởng Curia - Anh GioanBoatixita Đinh Như Thuần
Phó - Anh Phêrô Lê Văn Chính

- Nhiệm kỳ 1994-1997:
Trưởng - Anh GioanBaotixita Đinh Như Thuần
Phó - Anh Giuse Nguyễn Văn Phước (qua đời 1998)
Thư Ký - Chị Maria Lý Hoàng Ánh, Chị Monica Đố Thị Anh
Phụ tá Thư Ký - Chị Maria Nguyễn Thủy Tiên, Anh Giuse Thái Lan Ca
Thủ Qúy - Anh Phêrô Nguyễn Văn Chính
Uỷ Viên phụ tá đặc trách thủ bản - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh

- Nhiệm kỳ 1997-2000:
Trưởng - Anh Phaolo Hà Pi Liên
Phó - Anh GioanBaotixita Đình Như Thuần
Thư Ký - Anh Giuse Thái Lan Ca
Phụ Tá - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi
Thư Qúy - Anh Phêrô Nguyễn Văn Chính
Phụ Tá kiêm Uỷ Viên đặc trách phân phối báo Dân Chúa - Anh Phêrô Phùng Văn Hải
Uỷ Viên đặc trách thủ bản - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh

- Nhiệm kỳ 2000-2003:
Trưởng - Anh Phaolô Hà Pi Liên
Phó - Anh Giuse Nguyễn Văn Minh
Phụ tá - Anh Gabriêl Lý Minh Châu
Thư Ký - Anh Antôn Nguyễn Thanh Mến
Phụ tá - Anh Giuse Thái Lan Ca
Thủ Qúy - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh
Phụ tá - Chị Maria Lê Thị Ni

- Nhiệm kỳ 2003-2006:
Trưởng - Anh Giuse Nguyễn Văn Minh
Phó - Anh Phaolô Hà Pi Liên
Thư Ký - Anh Antôn Nguyễn Thanh Mến
Thủ Quý - Giuse Trường Văn Hơn
Uỷ Viên phụ tá Thủ Quý - Anh Phêrô Nguyễn Khải Hoàng
Uỷ Viên đặc trách báo chí - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi

- Nhiệm kỳ 2006-2009:
Trưởng - Anh Gioan Trần Khôi Việt
Phó - Anh Giuse Nguyến Văn Phi
Thư Ký - Anh GioanBaotixita Bùi Duy Anh
Thủ Quý - Chị Maria Vũ Thị Vi
Uỷ Viên thăm viếng: Chị Maria Nguyễn Thị Tươi, Anh Vincent Vũ Xuân Hương Nam (từ chức tháng 6/2007)
Uỷ Viên phụ tá Thư Ký - Anh Giuse Vũ Văn Viện
Uỷ Viên phụ tá Thủ Qúy - Chị Maria Lã Thị Tình (đến tháng 3/2007), Chị Maria Đinh Thị Oanh (từ tháng 4/2007)
Uỷ Viên đặc trách báo Dân Chúa - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi

- Nhiệm kỳ 2009-2012:
Trưởng- Anh Giuse Lý Ngọc Thuyên
Phó - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi
Thư Ký - Chị Maria Vũ Thị Vi
Thủ qũy- Anh Giuse Đinh Văn Rinh

- NHIỆM KỲ 2012 - 2015.
Trưởng - Anh Giuse Lý Ngọc Thuyên.
Phó - Anh Đôminicô Đinh Văn Rinh.
Thư ký - Chị Maria Vũ Thị Vi.
Thủ qũy - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi.


2. Quý Cha Linh Giám:
Đầu tiên cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh là linh giám Curia. Ngài có công lớn trong việc xây dựng nền tảng Curia. Và quý cha linh giám kế tiếp là:
- Cha Giuse Vũ Đức Thông
- Cha Phêrô Mai Đào Hiền
- Cha Giuse Hồ Hiệp
- Cha Canút Nguyễn Thái Hoạch
- Cha Giuse Phạm Xuân Thủy
- Cha Phêrô Trần Văn Trợ
- Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuyết
Hỗ trợ quý cha linh giám còn có quý cha và quý tu sĩ:
- Cha Cố Đaminh Nguyễn Văn Đồi
- Cha Phaolô Chu Văn Chi,
- Cha Giuse Vũ Minh Nguyên,
- Cha Rêmy Bùi Sơn Lâm,
- Cha Giuse Bùi Công Chính
- Cha Giuse Mai Văn Thịnh
- Cha Phero Nguyễn Khoa Toàn
- Cha Henry Trần Hữu Đức
- Sr Mattha Huỳnh Thị Thuận (thuộc Dòng Trinh Vương, Granville)
- Sr Maria Phạm Thị Trân (thuộc Dòng Trinh Vương, Granville)

3. Sự cộng tác trong Hội Đồng Curia NVMC:
Được sự nhiệt tâm hướng dấn của quý cha và quý tu sĩ, thêm vào đó là tinh thần hợp tác của các uỷ viên cũng như anh chị em hội viên, Legiô ngày nay đã phát triển mạnh, số hội viên lên tới hơn một ngàn. Tính đến nay, hệ thống tổ chức và điều hành cũng như sinh hoạt của Curia NVMC được vững mạnh tiến triển như sau:

Cha Tổng Linh Giám - Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuyết
Ban Chấp Hành Curia nhiểm kỳ 2006-2009

Ban Chấp Hành các Praesidia:

Praesidum Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Marrickville
Trưởng - Vincentê Vũ Tiến Hưng
Phó - Maria M. Nguyễn Thị Kim Long
Thư Ký - Giuse Thái Lan Ca
Thủ Qũy - Maria Đặng Thị Châu

Praesidium Đức Mẹ Vô Nhiếm Cabramatta
Trưởng - Đaminh Vương Văn Hạnh
Phó - Phêrô Phạm Văn Hóa
Thư Ký - Têrêsa Đào Thị Hảo
Thủ Qũy - Maria Phạm Thị Thanh Thảo

Praesidium Đức Bà Là Ngôi Sao Sáng Lakemba
Trưởng - Anna Lê Thị Hồng
Phó - Maria Nguyến Thị Thoàn
Thư Ký - Maria Dương Thị Hảo
Thủ Qũy - Đominicô Đinh Văn Rinh

Praesidium Đức Mẹ Hàng Cữu Giúp Miller
Trưởng - Giuse Lý Ngọc Thuyên
Phó - Têrêsa Lê Thị Đào
Thư Ký -
Thủ Qũy - Anna Phạm Thị Khuyên

Praesidium Đức Mẹ Truyền Tin Marrickville
Trưởng - Phêrô Nguyễn Văn Tới
Phó - Antôn Nguyễn Thanh Mến
Thư Ký - Giuse Nguyễn Văn Thanh
Thủ Qũy - Maria Khổng Thị Hạnh

Praesidium Đức Mẹ Hồn Xãc Lên Trời Cabramatta
Trưởng - Maria Nguyễn Thị Ngọc Lệ
Phó - Maria Nguyễn Thị Bích
Thư Ký - Maria Nguyễn Thị Chiên
Thủ Qũy - Maria Trần Ngọc Lan

Praesidium Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu Granville
Trưởng - Giuse Phạm Quốc Hoàng
Phó - Maria Hoàng Thị Thả
Thư Ký - Maria Đinh Thị Oanh
Thủ Qũy - Maria Nguyễn Thị Đào

Praesidium Nữ Vương Truyền Giáo Marrickville
Trưởng - Phêrô Mai Văn Kim
Phó - Têrêsa Nguyễn Thị Chuẩn
Thư Ký - Anna Nguyễn Thị Mến
Thủ Qũy - Anna Nguyễn Thị Vân

Praesidium Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Fairfield
Trưởng - Maria Hồ Thị Ngọc Loan
Phó - Maria Nguyễn Thị Vị
Thư Ký - Maria Trương Xiu Hen
Thủ Qũy - Giuse Nguyẽn Văn Diễm

Praesidium Đức Mẹ Trinh Nữ Vương Cabramatta
Trưởng - Gioakim Nguyễn Quốc Khánh
Phó - Giuse Nguyễn Phúc Hưng
Thư Ký - Anna Từ Đan Thanh
Thủ Qũy - Antôn Phạm Thành Trung

Praesidium Nữ Vương Hòa Bình Bankstown
Trưởng - Gioan B. Đố Trung Lưu
Phó - Maria Nguyễn Thị Tách
Thư Ký - Maria Nguyễn Thị Kim Dung
Thủ Qũy - Antôn Nguyễn Văn Cải

Praesidium Nữ Vương Các Thiên Thần Cabramatta
Trưởng - Têrêsa Lê Thị Hồng Cúc

Praesidium Nữ Vương các Thánh Nam Nữ Mt Pritchard
Trưởng - Vincentê Vũ Xuân Hương Nam
Phó - Maria Vũ Thị Bích
Thư Ký - Maria Nguyễn Thị Anh Thư

Praesidium Đức Mẹ Thăm Viếng Revesby
Trưởng - Vincentê Trần Quang Minh
Phó - Têrêsa Trần Thị Ngọc
Thư Ký - Maria Đoàn Thị Khiết
Thủ Qũy - Têrêsa Nguyễn Thị Trọng

4. Phạm Vi Hoạt Động:
Những công tác thường xuyên của Legio Mariae như sau:
- Phân phối báo Dân Chúa hàng tháng, là món ăn tinh thần đến từng gia đình cũng như các độc giả,
- Thăm viếng an uỉ gia đình đơn lẻ ngoài tôn giáo, những người nguội lạnh đời sống đạo, các bệnh nhân tại gia, viện dưỡng lão, nhà thương và những người gặp khó khăn về tinh thần.
Ngoài ra, Legiô còn thăm viếng các gia đình công giáo, thăm viếng các hội viên để tạo tinh thàn thân ái với nhau trong đoàn thể, trong giáo đoàn. Legio luôn hợp tác với quý Cha và Ban Mục Vụ cũng như các đoàn thể nơi mình phục vụ để hiệp nhất tiến lên, xây dựng nước Chúa theo hướng đi của Giáo Hội. Hàng năm, Curia tổ chức tĩnh huấn cho các hội viên hoạt động cũng như tán trợ để phong phú đức tin hơn. Đặc biệt hàng năm có 2 lần tĩnh huấn dành cho Uỷ Viên để thêm phong phú và hoàn hảo hưn trong đời sống nội tâm, xứng đáng là chiến sĩ của Đức Maria âm thầm phục vụ Giáo Hội dưới lá cờ Legiô.
Ước chi công việc tông đồ nhỏ bé của các con cái Mẹ Maria đang cùng cầm tay nhau chiến đấu dưới lá cờ Mẹ mà Mẹ là Nữ tướng chỉ huy, nâng đớ, bênh vực và chúc lành cho mọi việc được tốt dẹp theo ý Mẹ với sự hướng dẫn của sức mạnh Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi hội viên.Xem tiếp trang hình ảnh

 Untitled Document