Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Bài đọc hàng tuần
Ngày 26/3//2017 - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - Năm A
BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13
"Đavit được xức dầu làm vua Israel".
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Chi tiết...
 
Ngày 19/3/2017 - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - Năm A
BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7
"Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống".
Bài trích sách Xuất Hành.
Chi tiết...
 
Ngày 12/3/2017 - CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - Năm A

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4
"Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi".
Bài trích sách Sáng Thế.

Chi tiết...
 
Ngày 5/3/2017 - CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - Năm A
BÀI ĐỌC I: St 2, 7-9; 3, 1-7
"Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội".
Bài trích sách Sáng Thế.
Chi tiết...
 
Ngày 1/3/2017 THỨ TƯ LỄ TRO
BÀI ĐỌC I: Ge 2, 12-18
"Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi".
Bài trích sách Tiên tri Giôel.
Chi tiết...
 
26/2/17 - CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN – Năm A
BÀI ĐỌC I: Is 49, 14-15
"Ta sẽ không quên ngươi đâu".
Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Chi tiết...
 
19/2/17 - CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN – Năm A
BÀI ĐỌC I: Lev 19, 1-2, 17-18
“Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”
Bài trích sách Lêvi.
Chi tiết...
 
12/2/17 - CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN - Năm A

BÀI ĐỌC I: Sir 15,15-20
"Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác"
Bài trích sách Đức Huấn ca.

Chi tiết...
 
 
 
 
 
 
Untitled Document