Tin Giáo Hội
Tin Cộng Đồng
CĐCGVN/TGP Sydney - 21/05/2023 - Rửa Tội Dự Tòng tại Giáo đoàn Anrê Phú Yên - Revesby.

Sau thời gian chuyên cần học hỏi Giáo lý để nhận biết Chúa và nhất là đã có cố gắng thực hành sống đạo, hôm nay vào lúc 1:00pm Chúa Nhật 21/05/2023, 12 anh chị em Dự tòng đã được diễm phúc lãnh nhận ba Bí tích Khai tâm: Rửa tội, Thêm sức và Thánh thể để trở nên chi thể của Chúa Kitô và là con cái của Hội thánh, tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby NSW 2212.

Thông báo
Suy Niệm
Hỏi Đáp
Ý Nghĩa Vòng Hoa Mùa Vọng (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Câu hỏi: Trong mùa Giáng sinh, hang đá và cây noel được trang trí tại hầu hết tại gia đình của người Công giáo, thế còn Vòng Hoa Mùa Vọng thì sao?

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Hạnh Các Thánh
Ngày 02.06 Kính Thánh Marcellinus và Phêrô

Thánh Maxêlinô và Thánh Phêrô rất can đảm trong việc sống niềm tin Kitô giáo. Các ngài phục vụ cộng đoàn tín hữu với một lòng hy sinh quên mình đặc biệt. Trong suốt cuộc khủng bố bắt đạo của Điôclêsiô, nhiều Kitô hữu đã bị giết. Hai vị Thánh này cũng ở trong số họ.

Những Cuốn Sách Hay
TÙ NHÂN SỐ 13 - ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Giới thiệu: Cuộc đời Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận là niềm cảm hứng cho rất nhiều người. Cảm hứng cho đời sống. Cảm hứng cho sáng tác. Nhiều công trình kiến trúc mang tên ngài. Nhiều hội đoàn mang tên ngài. Nhiều giải thưởng mang tên ngài. Nhiều quỹ phát triển mang tên ngài. Nhiều bậc cha mẹ muốn con cái mang tên ngài. Tuy đã có nhiều bài văn, thơ, nhạc, viết về ngài, nhưng dành trọn hẳn một tác phẩm cho cuộc đời của ngài vẫn là điều hiếm hoi. Trong tình hình ấy, Trường ca “Vị Tù Nhân Mang Số 13” của tác giả Eymard An Mai Đỗ, O.Cist xuất hiện đáp lại mong đợi của biết bao người mộ mến Vị Tôi Tớ Chúa Nguyễn văn Thuận.

GIỜ LỄ
CABRAMATTA (Sacred Heart)
13 Park Rd, Cabramatta NSW 2166.
Thứ Bảy: 7:30pm; Chúa Nhật: 4:00pm

GEORGES HALL (St. Mary Queen of Heaven)
15 Georges Crescent, Georges Hall, NSW 2198
Thứ Bảy: 6:30pm; Chúa Nhật: 3:00pm

FAIRFIELD (St. Therese)
129 The Boulevarde - Fairfield Heights NSW 2165.
Thứ Bảy: 5:00pm

GRANVILLE (Holy Trinity)
10 Randle St, Granville NSW 2142.
Chúa Nhật: 5:00pm

LAKEMBA (St. Therese)
15 Garrong Rd, Lakemba NSW 2195.
Thứ Bảy: 4:30pm; Chúa Nhật: 5:00pm

MARRICKVILLE (St. Brigid's)
392 Marrickville Rd- Marrickville NSW 2204
Thứ Bảy: 6:30pm; Chúa Nhật: 4:00pm

MILLER (St. Therese’s)
125 Cartwright Ave. Sadleir-Miller NSW 2168
Chúa Nhật: 11:00am

MT. PRITCHARD (Our Lady Of Mt. Carmel)
230 Humphries Rd, Mt. Pritchard NSW 2170.
Thứ Bảy: 7:00pm; Chúa Nhật: 4:00pm

PLUMPTON (Good Shepherd)
136 Hyatt Rd, Plumpton NSW 2671.
Chúa Nhật: 12:00pm

REVESBY (St. Luke)
92 The River Rd, Revesby 2212.
Chúa Nhật: 11:00am

TRUNG TÂM MỤC VỤ
VĂN PHÒNG MỤC VỤ
92 The River Rd - Revesby NSW 2212
Tel: (02) 9773 0933
Fax: (02) 9773 3998
ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP
Điện thoại giúp kẻ liệt hoặc khẩn cấp cần gặp Ban Tuyên Úy:
0414 977 308